Welcome! This website provides information and images on the history of alaminüt photography in Turkey. The alaminüt camera has been widely used from the 1920s till the 1960s with some photographers still active until the early 2000s. The camera, as in detailed explained in the Camera section, is camera and darkroom in one. It allowed the photographers to develop images on the spot. This website was created by Austrian photographer Lukas Birk.

Hoş geldiniz! Bu web sitesi Türkiye’de alaminüt fotoğrafçılığının tarihi hakkında bilgi ve görseller sunmaktadır. Alaminüt fotoğraf makinesi 1920’lerden 1960’lara kadar yaygın olarak kullanılmış ve bazı fotoğrafçılar 2000’li yılların başına kadar hala aktif olmuştur. Kamera bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, kamera ve karanlık oda bir aradadır. Fotoğrafçıların görüntüleri yerinde geliştirmesine olanak tanıyordu. Bu web sitesi Avusturyalı fotoğrafçı Lukas Birk tarafından oluşturulmuştur.